(PL)- Chiều qua (16-4), Thanh tra TP.HCM đã công bố dự thảo kết luận thanh tra trách nhiệm công vụ trong vụ nước tương có chứa chất gây ung thư 3-MCPD vượt mức quy định.