Hung thủ Nguyễn Trung Thực đã dùng súng kết liễu người vợ tương lai Lê Hương Thảo Linh khi nhận thấy người mình yêu có dấu hiệu không muốn đi tới hôn nhân.

Theo VTC