THCL - Đại diện gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn cho rằng, việc Ngân hàng cho gia đình vay có nhiều vấn đề cần làm rõ. Trong đó, có việc Ngân hàng VCB cho vay các hợp đồng tín dụng khi không có tài sản bảo đảm.

THCL - Đại diện gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn cho rằng, việc Ngân hàng cho gia đình vay có nhiều vấn đề cần làm rõ. Trong đó, có việc Ngân hàng VCB cho vay các hợp đồng tín dụng khi không có tài sản bảo đảm.

Tài sản đảm bảo trong hợp đồng thế chấp giữa gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn và Ngân hàng VCB là giá trị Quyền sử dụng đất căn nhà số 44 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Theo điều 6 Nghị định số: 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định rõ, việc đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Vu NH Vietcombank ke bien nha- Bai 12: Ngan hang cho vay khi con nhieu 'map mo' ve tai san bao dam?! - Anh 1

Căn nhà số 44 đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Thế nhưng, “Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” được Phòng TN&MT chứng nhận ngày 9/10/2006, tại phần ghi ngày, tháng, năm đều không có bất kì một thông tin nào. Tại mục Phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn cũng không có ghi các thông tin về, ngày tiếp nhận đơn, sổ tiếp nhận đơn, cán bộ tiếp nhận đơn. Thậm chí, tại mục kính gửi của đơn cũng “bỏ quên” tên đơn vị nhận đơn.

Tại thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 về việc “Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” giữa Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Tại điều 3, mục III ghi rõ: 3. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh, cán bộ đăng ký phải kiểm tra việc đăng ký có đúng thẩm quyền của cơ quan mình hay không; kiểm tra hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục này. Nếu việc đăng ký đúng thẩm quyền và hồ sơ đăng ký hợp lệ thì cán bộ đăng ký yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí đăng ký; ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký; vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh và cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu hẹn trả kết quả đăng ký.

Vậy, việc tiếp nhận đơn và đăng ký trong trường hợp này là không hợp lệ?!

Tiếp nữa, tài sản bảo đảm trong hợp đồng thế chấp giữa gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn và phía Ngân hàng VCB là thửa đất số: 6- 7; tờ bản đồ 7G – I – 25, diện tích 302,4m2. Thế nhưng, trong “Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” ngày 9/10/2006, tại mục 3.1.1 và mục 3.1.2 ghi tài sản đăng ký thế chấp là Thửa đất số: 6 - 7; Tờ bản đồ số: 6G – I – 25; Diện tích đất ở: 120m2; nơi có thửa đất: nhà số 44 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba đình. Như vậy, thửa đất được dùng làm tài sản bảo đảm trong hợp đồng thế chấp giữa gia đình bà Phấn và Ngân hàng VCB chưa được đăng ký làm tài sản bảo đảm cho giao dịch!

Thế nhưng, Ngân hàng VCB vẫn “hào phóng” cho gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn vay “vượt khung” so với quy định tại quyết định số: 217/QĐ-NH1 ngày 17/8/1996 về ban hành thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Vì đâu, Ngân hàng VCB lại “bỏ qua” các quy định của pháp luật trong việc cho vay đối với gia đình bà Nguyễn Hồng Phấn!

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này!

LÊ ĐẠI