Hàng trăm người dân ngày 18.2 kéo đến các ngân hàng và công ty tài chính thuộc tập đoàn Stanford (Mỹ) ở nhiều nước khu vực Caribbe, Trung và Nam Mỹ, châu Âu.