Hội đồng Kỷ luật UBND huyện Hóc Môn vừa ra thông qua kết luận xử lý sai phạm của một loạt cán bộ tại UBND xã Bà Điểm liên quan trong vụ lập “quỹ đen” hơn 1 tỷ đồng và chi tiêu trái nguyên tắc đã bị phát hiện thời gian qua.