Do chị H. thiếu tiền trả góp, Trần Thị Loan đã cùng 3 người khác đến nhà chị H., lôi chị ra đường đánh đập. Vụ việc được CA thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa xử lý tuy nhiên chỉ Trần Thị Loan bị truy tố trước pháp luật, 3 kẻ giúp sức cho Loan vẫn vô can.