24H.COM.VN - Xuất hiện cách đây một thập kỷ và từng được coi là tương lai của công nghệ màn hình, TV plasma vài năm gần đây phải nhường chỗ cho sự phổ biến mạnh mẽ của sản phẩm tinh thể lỏng. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi yếu tố "lumen trên mỗi watt điện" được cải thiện.