Mục tiêu chính của việc giảm thuế từ 70% xuống 60% vào thời điểm tháng 11-2007 là để giải quyết căng thẳng cung cầu do nhu cầu ôtô.