Giới khoa học Nga cho biết, nước này đã tạo đột phá mới trong lĩnh vực khoa học quân sự bằng việc phát triển thành công một máy phát mà sức mạnh của nó sánh ngang với vũ khí hạt nhân.