Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của nhà máy thép Việt Pháp được chỉnh sửa và trình cơ quan chức năng có ý kiến tham mưu, sở TNMT tỉnh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã ký thay Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt ĐTM của dự án đầu tư Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Thép Việt Pháp làm Chủ đầu tư.

Vu di doi nha may thep Viet Phap o Quang Nam: Them mot buoc duoc thong nhat de tien den cap phep cho du an - Anh 1

Nhà máy thép Việt Pháp tại địa bàn bị người dân phản đối buộc phải di dời

Như vậy, việc cấp phép dự án chỉ còn là vấn đề thời gian để chờ thông qua một số bước còn lại về tính hiệu quả kinh tế, ý nghĩa xã hội. Đặc biệt, phải cần đến sự đồng thuận của người dân tại địa bàn...

Ngày 26.11, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất phê duyệt hồ sơ ĐTM của dự án này, với tổng diện tích 17,3ha, cống suất là 180.000 tấn/ năm.

Chủ đầu tư dự án phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động Dự án.Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Giang để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật...

Đặc biệt, Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Phước Bình