CtyCP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung (MTM) vừa công bố thông tin theo yêu cầu của Sở GDCK Hà Nội (HNX). Theo công bố của MTM, việc bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trần Hữu Tiệp, tịch thu tài liệu và con dấu của Công ty có ảnh hưởng nhất định đến tình hình sản xuất kinh doanh của MTM.

Văn bản của MTM cho biết, ông Trần Hữu Tiệp được ĐHCĐ bất thường năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/8/2015. Trong quá trình điều hành Công ty, cá nhân ông Trần Hữu Tiệp đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp . Cụ thể như: Không tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữa HĐQT mới và HĐQT cũ; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữa Ban Giám đốc cũ và mới; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức bộ máy kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán đúng quy định; không hạch toán kinh doanh , không lập báo cáo tài chính, không lập báo cáo quản trị đúng quy định; không hạch toán kinh doanh, không lập báo cáo tài chính, không lập báo cáo quản trị đúng quy định; liên tục vi phạm công bố thông tin…

Vu co phieu MTM: Tich thu ca tai lieu va con dau - Anh 1

Cũng theo giải trình của MTM, hiện nay, Công ty đã có thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 30/9/2016. Trong nội dung họp ĐHCĐ lần này có việc bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS. Do ông Trần Hữu Tiệp đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, nên HĐQT đương nhiệm sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Nếu ĐHCĐ thường niêm năm 2016 thông qua bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020, thì việc bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp là không ảnh hưởng đến công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, “việc thu giữ toàn bộ tài liệu của Công ty có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ khắc phục được khi cơ quan điều tra tạo điều kiện cho sử dụng các tài liệu khi cần dùng trong quá trình điều hành, SXKD”, văn bản của MTM cho hay.

Trước đó, ngày 19/9/2016, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp; đồng thời tịch thu toàn bộ tài liệu của công ty để phục vụ điều tra.

Ngày 20/9/2016, MTM cũng đã công bố tờ trình trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Theo tờ trình này, lợi nhuận sau thuế của MTM năm 2015, 2016 lần lượt là âm hơn 59,7 tỷ đồng và âm 70 tỷ đồng.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam