Nếu TP.HCM duy trì tình trạng độc quyền cho một số đơn vị, và nương tay xử lý vi phạm, thành phố sẽ tiếp tục làm bãi chứa rác cho tứ xứ.