Giadinh.net - Giang dùng dây trói mẹ vợ lại để ở góc nhà còn đứa con thì hắn giữ trong tay. Mặc cho đứa trẻ khóc ngằn ngặt nhưng gã bố vô nhân tính vẫn không chịu mở cửa. Hắn la hét đòi những người bên ngoài phải cho hắn gặp người tình...