Ngày 27/12, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành buổi thương lượng với bà Trần Thị Sắc, chủ nhân cục đá mà trước đó tại phiên tòa phúc thẩm được mở vào ngày 17/12/2013, đại diện UBND huyện này trước tòa đã xin tạm hoãn phiên tòa để thương lượng.

Hòn đá trong vụ kiện

Tại buổi thương lượng, ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, người được ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện này ủy quyền, thay mặt UBND huyện Chư Sê đã đưa ra mức hỗ trợ là 20 triệu đồng gồm: Chi phí đào cục đá 7 tiệu đồng; phí vận chuyển cục đá 5 triệu đồng; chi phí khác 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại buổi thương lượng, bà Trần Thị Sắc đã không chấp nhận “sự hòa hiếu” vì lý do ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, người ký quyết định tịch thu cục đá của bà đã không có mặt. Đồng thời, không chấp nhận mức hỗ trợ được vị đại diện UBND huyện này đưa ra và giữ quan điểm yêu cầu UBND huyện Chư Sê phải thu hồi quyết định số 17/QĐ-UBND, ngày 30/5/2012 và trả lại cục đá cho bà. Đồng thời phải bồi thường danh dự, nhân phẩm và công khai xin lỗi trên thông tin đại chúng hoặc họp dân để xin lỗi có đầy đủ hệ thống chính trị của địa phương nơi bà đang sinh sống.

Buổi thương lượng đã không thành, bà Trần Thị Sắc còn đề nghị thêm nếu UBND huyện Chư Sê có thiện chí muốn thương lượng lần 2 phải có mặt ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện, thời gian chậm nhất trước ngày Tết Dương lịch 2014.