Dịch sởi đã bùng phát ở 12 tỉnh, thành trong cả nước. Nhân viên đầu tiên mắc bệnh từ ngày 26-1 nhưng 16-2, cơ quan chức năng mới biết và đến 19-2, có tới tám người mắc bệnh.