Ngày 22-10, website của HASTC đăng thông tin về báo cáo tài chính của VTS (CTCP Viglacera Từ Sơn) với tiêu đề: Tổng lợi nhuận trước thuế quý III-2007 VTS đạt gần 1,3 tỷ đồng. Thế nhưng, trong bản báo cáo về kết quả kinh doanh kèm theo có thông tin lợi nhuận trước thuế của “kỳ trước” là gần 1,3 tỷ đồng và của “kỳ báo cáo” là hơn 1,8 tỷ đồng.