Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (Hnx: VTS):

* File đính kèm