ICTnews - Sau hơn một năm triển khai, ngày 24/7/2009 tại Hà Nội, Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) thuộc VNPT đã tổ chức lễ khánh thành hệ thống phần mềm tính cước kết nối.

Theo VTN, hệ thống phần mềm tính cước kết nối có thể xử lý khoảng 2 tỷ dữ liệu cước chi tiết trong một tháng bao gồm các dịch vụ điện thoại thông thường (PSTN), điện thoại Internet (VoIP), điện thoại nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, cố định sang mạng di động và ngược lại. Bên cạnh đó, hệ thống này có thể xây dựng bảng cước phức tạp như kết nối nội bộ VNPT và giữa VNPT với các doanh nghiệp viễn thông. Việc hoàn thành hệ thống này giúp VTN có thể quản lý và tính cước kết nối theo một qui trình nghiệp vụ thống nhất và khoa học, đáp ứng mọi yêu cầu tính cước kết nối cho tất cả các dịch vụ của VNPT và đáp ứng nhu cầu tích hợp hệ thống trong tương lai.