Ngày 17.11, lãnh đạo Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động và Công ty VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) đã trao 8 bộ máy tính (đã qua sử dụng) tới LĐLĐ tỉnh Hòa Bình nhằm hỗ trợ các CĐCS khó khăn tỉnh Hòa Bình có thêm phương tiện làm việc.

Đại diện VTC Intecom trao máy tính tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ TLV Lao Động, lãnh đạo VTC Intecom đã ủng hộ các cấp CĐ Hòa Bình 8 bộ máy tính. Trao 8 bộ máy tính tới LĐLĐ tỉnh, ông Phạm Hoàng Thọ - Ủy viên BCH CĐ VTC Intecom cho biết: Đây là những máy tính đang được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC Intecom, nhưng do yêu cầu công việc, cần nâng cấp thiết bị, vì vậy, VTC Intecom quyết định hỗ trợ 8 bộ máy tính này cho CĐCS tỉnh Hòa Bình.

Đại diện VTC Intecom trao máy tính tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

Thay mặt LĐLĐ tỉnh, đồng chí Bùi Tiến Lực – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Quỹ TLV Lao Động, đặc biệt là sự ủng hộ của VTC Intecom tới hoạt động của CĐCS tỉnh Hòa Bình.

“Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Các cấp CĐCS hiện còn thiếu rất nhiều máy tính phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ ở địa phương, nhiều công đoàn cơ sở còn thiếu, chưa có máy tính để cán bộ triển khai nghiệp vụ. Nhiều CĐ cấp huyện mới được trang bị 1-2 máy tính để làm việc, trong khi yêu cầu công việc hiện nay đòi hỏi sử dụng đến máy tính và công nghệ như phương tiện thiết yếu. Vì vậy, đây là sự hỗ trợ rất đáng quý, giúp cơ sở có thêm phương tiện và điều kiện làm việc tốt hơn, phục vụ cho công tác tuyên truyền và bảo vệ người lao động tại địa phương”, đồng chí Bùi Tiến Lực khẳng định.