Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ông Bùi Văn Hữu - Ủy viên HĐQT của CTCP Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 (mã VT8 - UPCoM) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 11,6% số cổ phiếu lưu hành của VT8 với mục đích tăng số cổ phần nắm giữ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Hữu đang sở hữu 64.934 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,26% vốn của VT8.

Được biết, giá cổ phiếu VT8 hiện đang ở mức 7.800 đồng/CP. Đáng chú ý, trong khoảng từ đầu tháng 9 trở lại đây, cổ phiếu VT8 chỉ duy nhất một phiên có giao dịch vào 8/11/2016, với khối lượng khớp lệnh chỉ là 300 cổ phiếu.

VT8: Uy vien HDQT dang ky mua 11,6% von - Anh 1