VST sẽ niêm yết 40 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng trên sàn Tp.HCM...