Thị giá hiện tại của PSP chỉ là 4.500 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam, mã VSC , thông báo quyết định của HĐQT ngày 1/11 thông qua mua cổ phần của CTCP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ, mã PSP (UPCoM).

Hội đồng quản trị thông qua mua 3,5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 10,6% vốn điều lệ của PSP. Như vậy, VSC sẽ chi tối đa 35 tỷ đồng để mua cổ phiếu PSP.

PSP hiện đang giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, với thị giá hiện tại (2/11) là 4.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá dự kiến mua của VSC cao hơn 122% thị giá.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 của PSP, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 10,5 triệu cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho 3 cổ đông chiến lược để tăng vốn từ 225 tỷ lên 330 tỷ đồng. Dự kiến PSP sẽ chuyển niêm yết từ UPCoM sang HNX.

PSP thành lập năm 2007 do Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, mã PVS , là cổ đông sáng lập nắm giữ 52% vốn điều lệ. Công ty thực hiện các dịch vụ kinh doanh cảng biển, vận hành, khai thác cụm cảng container; cung cấp dịch vụ vận tải và các hoạt động hỗ trợ vận tải; cho thuê kho bãi, cho thuê xe, máy móc, thiết bị; ...

Nguồn DVT.vn