Ngày 09/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 88/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/02/2011 và 16/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2011 Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/03/2011 Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Khách sạn Habourview, Số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau. Nội dung chính: Thông qua các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam.