Tính từ đầu năm, doanh thu của VSC đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 786 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 19%, đạt mức 183 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (HOSE: VSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu tiếp tục tăng trưởng, nhưng lợi nhuận lại bắt đầu giảm khá mạnh.

Doanh thu trong kỳ tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 283 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 12% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ còn 35,3% so với mức 46,43% cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính trong kỳ này đột ngột tăng mạnh lên 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của VSC chỉ đạt mức 58 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

VSC: Loi nhuan 9 thang giam 19% so voi cung ky - Anh 1

Nguồn : BCTC VSC

Tính từ đầu năm, doanh thu của VSC đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 786 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 19%, đạt mức 183 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của VSC tăng khoảng 7% lên 2.383 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm khoảng 225 tỷ đồng so với đầu năm 2016.