VinaCorp - Ngày 22/3/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã chứng khoán VRC).

Theo đó, công ty này được chào bán 9.883.090 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 3.035.073 cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 4.046.764 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 2.301.253 cổ phiếu chào bán cho các đối tác chiến lược; 500.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 98.830.900.000 đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu có vốn điều lệ 101,16 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.