(NDHMoney) HOSE vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam(mã VOS).

Cụ thể, từ 1/6 - 31/7, ông Nguyễn Quang Minh, hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc công ty, đã mua thành công 100.000 cổ phiếu VOS như đăng ký.

Mục đích giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh. Trước đó, ông Minh chưa nắm cổ phiếu VOS nào.

Được biết, trong quý 2 vừa qua, tổng doanh thu bán hàng của VOS đạt 624,291 tỷ đồng, bằng 77,92% con số đạt được cùng kỳ. Trong quý này, công ty tiếp tục lỗ 42,85 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi 847 triệu đồng ở cùng kỳ năm 2011.