Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/10, cả nước có 2.061 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12,2 tỷ USD, tăng 24,4% về số dự án và giảm 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Von FDI vao Viet Nam sut giam - Anh 1

Thu hút FDI phân theo lĩnh vực. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bên cạnh đó, có 967 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,3 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 10 tháng năm nay đạt 17,6 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước

Giải ngân FDI trong 10 tháng ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Phân theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp vẫn tiếp tục là lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất trong 10 tháng qua với số vốn đăng ký mới đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Đứng thứ 2 là hoạt động kinh doanh bất động sản với 999,3 triệu USD, chiếm 8,1%. Các ngành còn lại đạt 2.876,6 triệu USD, chiếm 23,5%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm nay đạt 12,8 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,6 triệu USD, chiếm 5,6%. Các ngành còn lại đạt 3.782,7 triệu USD, chiếm 21,5%.

Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với 4,6 tỷ USD, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Singapore với 1,26 tỷ USD, chiếm 10,4%.

Thanh Thịnh