Tính chung trong 10 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,6 tỷ USD.

Von FDI giam 8,7% trong 10 thang qua - Anh 1

Ảnh minh họa: Dân trí

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, con số này giảm 8,7%. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất với 12,8 tỷ USD, tiếp đến là các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và khoa học công nghệ.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với 5,6 tỷ USD. Nhật Bản và Singapore đứng thứ 2 và thứ 3. Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 43 dự án cấp mới và 34 lượt dự án điều chỉnh vốn.