Tiếp nối tháng 9, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tháng 10 tiếp tục sụt giảm nhẹ, dẫn đến tổng nguồn vốn nước ngoài cam kết của 10 tháng đầu năm nay bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Von FDI cam ket tiep tuc sut giam - Anh 1

Sản xuất của một doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An - Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10, nguồn vốn FDI cam kết vào Việt Nam chỉ đạt hơn 1,18 tỉ đô la Mỹ, nâng tổng nguồn vốn FDI mới đăng ký và tăng thêm trong 10 tháng đầu năm nay lên 17,613 tỉ đô la Mỹ, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nguồn vốn FDI cam kết vào Việt Nam bị sụt giảm dù 8 tháng trước đó tổng vốn cam kết đều tăng.

Điều đáng chú ý theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI bị sụt giảm cả ở vốn mới lẫn vốn tăng thêm.

Cụ thể tính đến ngày 20-10, cả nước có 2.061 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỉ đô la Mỹ, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời có 967 lượt dự án đăng ký tăng vốn thêm tổng cộng là 5,348 tỉ đô la Mỹ, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút nhiều dự án, với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỉ đô la Mỹ, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982,59 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 657,66 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

Tương tự, tình hình giải ngân vốn của doanh nghiệp FDI cũng có xu hướng tăng chậm lại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-10, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,7 tỉ đô la Mỹ, chỉ tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 102,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 71,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 100,729 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 69,7% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 83,22 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 59,2% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 10 tháng năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,48 tỉ đô la Mỹ kể cả dầu thô và xuất siêu 17,509 tỉ đô la Mỹ không kể dầu thô.

Bình Dương: thu hút vốn FDI tăng cao

Von FDI cam ket tiep tuc sut giam - Anh 2

Ông Trần Thanh Liêm (đứng), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao đổi cùng đại diện các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư trên địa bàn tỉnh tại hội nghị - ảnh: Xuân Thi

Hôm nay, 28-10, tại Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cho biết thu hút vốn FDI vào tỉnh Bình Dương trong 10 tháng đầu năm nay tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Tổng vốn đầu tư vào tỉnh đạt hơn 1,678 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 20% kế hoạch cả năm 2016 (1,4 tỉ đô la Mỹ), gồm: 211 dự án mới, với tổng vốn đầu tư 1,072 tỉ đô la Mỹ và 105 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 606 triệu đô la Mỹ.

Các dự án lớn phù hợp định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, gồm các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp điện, điện tử, cơ khí, dược phẩm, hóa chất, thương mại dịch vụ...

Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều được thu hút vào các khu công nghiệp hoặc cụm quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp theo đúng quy hoạch. Trong 10 tháng đầu năm 2016, đầu tư vào các khu công nghiệp chiếm 86% tổng vốn đầu tư thu hút trong kỳ.

Lũy kế (đến 15-10-2016), Bình Dương có gần 2.800 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,327 tỉ đô la Mỹ, trở thành một trong năm tỉnh, thành phố của Việt Nam có vốn FDI trên 25 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, Đài Loan là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Bình Dương với 738 dự án với tổng số vốn cam kết đạt 5,153 tỉ đô la Mỹ.