6 tháng đầu năm 2008, HN thu hút được 160 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký 1.200 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2007, số dự án tương đương, nhưng số vốn đầu tư tăng 20%.