Bộ Y tế, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều bệnh viện đang ngày đêm chống chọi với dịch tiêu chảy cấp. Dù vậy, ngoài vỉa hè, các gánh hàng rong - nguy cơ gây bệnh di động  vẫn cứ vô tư hoạt động…