GD&TĐ - Hỏi: Tôi là một giáo viên có đóng BHXH được 5 năm. Vợ tôi không tham gia bảo hiểm xã hội và dự kiến vợ tôi sinh con vào tháng 11/2016. Hỏi tôi có được chế độ gì không?- Nguyễn Hoàng Trọng (huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Vo sinh con, chong duoc huong tro cap mot lan - Anh 1

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc;

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Còn tại Khoản 2 Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành có nêu: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, theo thư bạn viết, trường hợp của bạn ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 thì bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.