(VietNamNet)-Hóa chất điều trị ung thư được BHYT chi trả 50%, có thuốc là 100%. Các BS luôn tìm cách để bệnh nhân dùng thuốc đắt tiền để có tiền hoa hồng nhiều. Một phần tiền của quỹ BHYT vô hình trung đã vào túi riêng của một số BS...