TT - Trẻ em vùng rừng núi heo hút thường bị thất học do điều kiện đi lại hết sức khó khăn. Nhưng ở bản Huổi Hốc trên núi Khâu Phong (xã Nậm Păm, huyện Mường La, Sơn La) thì khác: tất cả trẻ trong độ tuổi đi học đều được đến trường...