Chồng tôi đã vay ngân hàng, bạn bè và người thân với số tiền lớn để ăn chơi, bao gái và đánh bạc, vậy tôi có phải chịu trách nhiệm khi li hôn.

Vo co nghia vu tra no khi chong vay tien danh bac hay khong? - Anh 1

Hỏi: Gần đây, qua một số người bạn, tôi mới biết chồng tôi đã vay ngân hàng, bạn bè và người thân với số tiền lớn để ăn chơi, bao gái và đánh bạc. Đến nay, chồng tôi không có khả năng chi trả. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi không biết việc vay mượn này, không sử dụng số tiền này, khi ly hôn tôi có phải chịu trách nhiệm trả số nợ đó không?

Đoàn Nhung (Bình Định)

Trả lời

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định như sau:

- Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng: "1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này; 2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này” (Điều 27).

- Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng: "Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; 2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; 3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; 4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; 5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; 6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan” (Điều 37).

- Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng: "Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây: 1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn; 2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này; 3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; 4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng” (Điều 45).

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, nếu chồng chị vay tiền với mục đích chi tiêu cá nhân, không sử dụng vào sinh hoạt thiết yếu của gia đình và chị cũng không biết việc vay tiền đó thì về nguyên tắc, chị không có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ cùng chồng khi ly hôn.

Ngược lại, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra và chồng của chị đưa ra các tình tiết, tài liệu để chứng minh số tiền vay mượn được sử dụng vì nhu cầu của gia đình hoặc chị biết và đồng ý với các giao dịch mà chồng chị thực hiện thì chị có trách nhiệm cùng với chồng trả các khoản nợ này.

Luật sư Nguyễn Minh Hải - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6218)