Vợ có nhiều ưu thế hơn chồng được ví như con dao hai lưỡi. Sợi dây bện mái ấm luôn bị con dao này đe dọa cắt đứt nếu người vợ tự đánh mất vai trò giữ lửa trong gia đình.