Sáng 8/11, vợ chồng ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đã đến điểm bỏ phiếu tại Chappaqua, New York để thực hiện nghĩa vụ công dân.

Đông Phong