(HNMO) - Vừa mới ra mắt vào đêm tổng duyệt ngày 2/3, ngay lập tức vở “Oan khuất một thời” (phỏng theo Đêm ức trai của cố tác giả Lưu Quang Hà) của Nhà hát Chèo Hà Nội, do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn đã lập tức “tạo sóng” dự luận.