Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) vừa chính thức trở thành đối tác sở hữu 60.000 giấy phép sử dụng bản quyền gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2007 thông qua một thỏa thuận ký kết với Microsoft hôm 28/3 tại Hà Nội.