Kết thúc quý III, các DN lớn trong ngành viễn thông di động là VNPT, MobiFone, Viettel đều công bố kết quả kinh doanh đạt mức rất cao.

VNPT, MobiFone, Viettel duy tri lai lon - Anh 1

Ảnh minh họa

Ba đại gia viễn thông di động này đạt từ 72 đến 76,5% về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Tăng trưởng về lợi nhuận cao nhất là VNPT với hơn 76,5%, tương dương với doanh thu thu về qua 9 tháng là hơn 95.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Viettel đã có doanh thu gần gấp đôi VNPT với 172.000 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu chỉ đạt hơn 27.000 tỷ đồng, nhưng MobiFone cũng đạt mức tăng trưởng tới 76% kế hoạch đặt ra. Cả ba doanh nghiệp đều chắc chắn rằng sẽ đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra cho năm nay.