Trong một thông điệp gửi cho khách hàng Microsoft ngày 25/6, phó chủ tịch cao cấp Bill Veghte khẳng định phiên bản Windows kế tiếp - Windows 7 sẽ có mặt vào đầu tháng giêng 2010.