Một thủ đoạn mới của bọn cướp giật vừa được phát hiện: Đó là giả vờ hỏi thăm đường rồi nhanh tay cướp giật tài sản của người đi đường.