“The 2008 Picasso China Tour” là cuộc triển lãm các tác phẩm của Picasso sẽ mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải vào 5/7 và kéo dài đến hết 22/8.