Có không ít người phụ nữ, lấy được ông chồng hiền lành, thương yêu vợ con, thì lại cứ thích “cưỡi đầu, cưỡi cổ” người ta, hơi một tí là sửng cồ, gây gổ, khiến cho “bụt cũng phải tức”, tránh sao khỏi bị thâm mặt, tím mày, rồi thì xấu hổ với bà con láng giềng vì: “ngữ ấy, cứ phải để thằng ấy nó trị cho, mới chừa!”...