Mới đây, sau khi kiểm tra sức khỏe cho một người phụ nữ, các bác sỹ tại một bệnh viện của Trung Quốc đã phát hiện ra rằng cô chỉ có nửa bán cầu não.