Thời gian gần đây, người dân đi trên đoạn đường Pháp Vân – Cầu Giẽ bức xúc trước nạn “đinh tặc” lại tái diễn, đặc biệt là những tháng cuối năm. Thủ đoạn của bọn “đinh tặc” khá tinh vi, chúng dùng các loại đinh nhỏ rắc trên đường vào nhiều thời điểm…