Theo MobiFone, từ ngày 27/6/2008, MobiFone sẽ chính thức cho ra mắt Trung tâm Thông tin Di động Khu vực V. Trung tâm này sẽ thực hiện việc quản lý các thuê bao, chăm sóc gần 2 triệu khách hàng và phát triển các dịch vụ của MobiFone tại 14 tỉnh.