Ngày 19/2/2008, tại Hà Nội, Juniper Networks đã công bố dòng sản phẩm mới switch Ethernet. Dòng sản phẩm mới này được bổ sung một loạt công nghệ tốt nhất và chúng được thiết kế hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp.