IBM cho biết quý III năm nay hãng trình diễn mẫu thử nghiệm chip vi xử lý ứng dụng công nghệ 32-nanomter. Công nghệ này sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất vận hành của con chip.