Trên đây là thông tin được Công an Thành phố Hà Nội công bố ngày 28/5 trong cuộc họp giữa Công an Thành phố với Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.